روند استرداد وجه

پس از مرجوع شدن و یا انصراف از خرید توسط مشتری، چنانچه کالا برای مشتری ارسال شده باشد، پس از عودت کالا و رسیدن به انبار چی چیز و تأیید انبار ، وجه فاکتور پس از 24 ساعت به حساب مشتری واریز میگردد و در صورتی که کالا هنوز ارسال نگردیده باشد بعد از اعلام انصراف مشتری و ثبت در سیستم ، 24 ساعت کاری وجه به حساب مشتری واریز میگردد