رویه بازگرداندن کالا

برای بازگرداندن کالا لازم است ابتدا موضوع را به واحد خدمات پس از فروش چی چیز اطلاع دهید. برای تماس یکی از این دو روش را انتخاب کنید:

1 -  با شماره 40333977-021 با خدمات پس از فروش چی چیز تماس بگیرید.

2 – از طریق ایمیل info@chichiz.com به خدمات پس از فروش چی چیز ایمیل ارسال نمایید. 

(در ایمیل، درخواست خود را به همراه شماره فاکتور و علت بازگشت کالا ارسال بفرمایید تا واحد خدمات پس از فروش درخواست شما را بررسی کرده. ممکن است از شما خواسته شود از محصول یا بسته خود که قصد بازگرداندن آن را دارید عکس ارسال نمایید و کمی تأمل نمایید تا مشکل شما بررسی شود. در صورت تأیید مرجوعی کالا ، زمان و روش بازگرداندن آن با شما هماهنگ می شود. بعد از تأیید و هماهنگی برای بازگرداندن کالا ، لطفا مشخصات خود شامل شماره فاکتور، شماره همراه و نام خود را به همراه محصول از روش های اعلام شده توسط امور مشتریان برای ما ارسال کنید.)