شیوه‌های پرداخت وجه

برای خرید از چی چیز پرداخت تنها از طریق درگاه‌های بانکی متصل به وب سایت و به صورت اینترنتی امکان پذیر است.