مدت زمان تحویل کالا

تمامی کالاهای موجود در سایت چی چیز دارای بازه زمانی ارسال می‌باشند . که زمان اعلام شده ،مدت زمانی است که کالا در آن زمان به پست تحویل داده میشود.

بدیهی است که برای ارسال از اداره پست به سمت مشتری نیز زمانی با توجه به مقررات پست باید در نظر گرفت.